ตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไร

4

ตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไร
เครื่องฟอกไอเสียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนสารประกอบที่เป็นอันตรายสามชนิดในไอเสียรถยนต์ให้เป็นสารประกอบที่ไม่เป็นอันตรายสารประกอบที่เป็นอันตรายทั้งสาม ได้แก่ :
-Hydrocarbons VOCs (ในรูปของน้ำมันเบนซินที่ยังไม่เผาทำให้เกิดหมอกควัน)
-Carbon monoxide CO (เป็นพิษสำหรับ anima ที่หายใจทางอากาศ)
- ไนโตรเจนออกไซด์ NOx (นำไปสู่หมอกควันและฝนกรด)

เครื่องฟอกไอเสียทำงานอย่างไร
ในเครื่องฟอกไอเสียตัวเร่งปฏิกิริยา (ในรูปของแพลทินัมและแพลเลเดียม) จะถูกเคลือบลงบนรังผึ้งเซรามิกที่อยู่ในหีบห่อที่มีลักษณะคล้ายท่อไอเสียซึ่งติดอยู่กับท่อไอเสีย ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยในการเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO เป็น CO2) มันจะแปลงไฮโดรคาร์บอนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ นอกจากนี้ยังแปลงไนโตรเจนออกไซด์กลับเป็นไนโตรเจนและออกซิเจน


เวลาโพสต์: ส.ค. -11-2020